Quotation cart
0 Products

Royal Brinkman is a supplier, installer and consultant for the professional horticulture

 

Om Royal Brinkman
Royal Brinkman är en leverantör, installatör och konsult inom den professionella trädgårdsbranschen. Företaget fick sin beteckning ”Royal”, kunglig, år 1985 i samband med att man firade sitt 100-årsjubileum. Royal Brinkman grundades alltså 1885 och har varit aktivt i trädgårdsbranschen i över 125 år. Allt började med att C. Brinkman startade företaget i en byggnad i nederländska ’s-Gravenzande. Där sålde han varor som ”Sparrietouw”, ett slags rep som användes för att binda ihop sparris, lårar och presenningar på pråmar i området Westland. Sedan dess har Royal Brinkman blivit en av världens största och mest beryktade leverantörer till trädgårdsbranschen.

Request more information
Are you interested or you would like to receive more information. Fill in your contact details. We will contact you as soon as possible.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

 balk met iconen wit

Royal Brinkman – hemma i världens trädgårdsodlingar

Om Royal Brinkman
För att tryggt kunna ta sig vidare in i framtiden följer organisationen snabbt med i den globala utvecklingen, och särskilt trender och framsteg inom internationella trädgårdsodlingskretsar. Royal Brinkmans strategi reviderades och omdefinierades 2014.

 

 Crop_rotation.png  crop_care.png crop_protection.png  packaging_desgin.png   mechanical_equipment.png Technical_projects.png  service_articles.png 

 

 

Vision

Royal Brinkmans vision tar sig uttryck i de här sex grundläggande satserna:

rond_drone.jpg1. Royal Brinkman är en internationell trädgårdsleverantör med stark lokal representation i de viktigaste trädgårdsodlingsländerna världen över.
2.  Kunnig personal från Royal Brinkman erbjuder specialiserade produkter och lösningar till professionella trädgårdsentreprenörer som sysslar med övertäckt odling.
3.  Royal Brinkman levererar produkter, system och tjänster på områdena växelbruk, växtskötsel, växtskydd och växtdesinfektion, förpackning och design, mekanisering, tekniska projekt och produkter för övrig service.
4. Royal Brinkman erbjuder ett stort antal produkter med starkt fokus på bekvämlighet, tillgång, tillämpning och leveranssäkerhet.
5. Genom att engagera sig i strategiska partnerskap och exklusiva samarbeten med tillverkare, tar Royal Brinkman fram nya lösningar och tillämpningar för kunderna.
6.Den kunskap Royal Brinkman har, om sina kunders behov och om odlings- och verksamhetsprocesser, bidrar aktivt till driftssäkerheten för kunderna.  

Uppdrag
”Royal Brinkman – hemma i världens trädgårdsodlingar”

Royal Brinkman ska ge sina kunder perfekt service inom sju olika ämnesområden: växelbruk, växtskydd och växtdesinfektion, växtskötsel, förpackning och design, mekanisering, tekniska projekt och serviceprodukter.

Alla eventuella frågor från kunderna bemöts på ett ”skräddarsytt” sätt genom kontor eller återförsäljare, eller genom personlig försäljning och specialistkompetens, samt genom en effektiv och välutvecklad webbutik. God och effektivt fungerande logistik är nyckeln till vidare framgång. Att leverera prestanda som ett team är det som gör skillnad.

 

 

Kärnvärden 
internationaal.pngRoyal Brinkmans kärnvärden är: 
Driftsäkerhet – Bekvämlighet – Tillgång till produkter/tjänster – Praktisk erfarenhet – Leveranssäkerhet 

Dessa fem kärnvärden utgör en väsentlig del av hur Royal Brinkman tillhandahåller service till sina kunder:

•  Vi erbjuder driftsäkerheten: höjer kundernas prestanda och minskar deras produktionsrisk.

•  Vi erbjuder bekvämligheten: bekvämlighet i urval, beställning, leverans, administration etc.

•  Vi erbjuder tillgången till produkter/tjänster: rätt produkt på rätt plats till rätt pris.

•  Vi erbjuder den rätta praktiska erfarenheten: upplägg, kvantitet, effektiv och fungerande användning.

•  Vi erbjuder leveranssäkerheten: produkt, kvalitet, kvantitet, förpackning, leveranstider, plats och dokumentation.

 

 

Quick Quotation Service

Royal Brinkman now offers a whole new Quick Quotation Service. With this tool we give you the opportunity to have a look in our product catalogue and make a quick quotation request.

1. Go to the catalogue and navigate through the categories until you find the product you are looking for.

2. You can also search in our catalogue using the search bar.

3. Our products are selected carefully and provided with images and specifications.

4. You can add a product to your cart by clicking the button “Add to cart”.

5. If you want to know more about a specific product you can click the blue button “Ask a question about this product”.

6. After you have made your selection just fill in your contact  details and send your request. We will contact you to inform you about prices, delivery possibilities, transport regulation, document requirements and more.

7. We will reply within 24 hours!

 

Contact

Do you have any questions or you would like to receive more information? You can contact our area managers. We will contact you as soon as possible.     

Bas Brinkman RBIBas Brinkman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+31(0) 6 53 500 086

 

Stevie de le Cluse 2

Stevie de le Cluse
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0174-446399


 


A selection of our products

Tomato Hook O-type 

o haak v2

>> More information

Grafting clip

  grafting clips v2

>> More information 

Empas spraying trolley 

empas spuitwagen v2 

>> More information 

Bio Chopper Compact

  bio chopper compact v2

>> More information

       

Flextruss

flextruss v2 

>> More information

Twinhook

twinhook v2 

>> More information

Osmocote

osmocote v2
 

>> More information

Libfer SP

  libfer v2 

>> More information 

       

Q4 white
q4 white v2

>> More information

 Menno Florades

menno florades v2 

>> More information

Hebo halter

hebo halter v2 

>> More information

Ducanit

ducanit v2 

>> More information

       

Benomic

benomic v2 

>> More information

 High pressure cleaner


high pressure cleaner 

>> More information

 Pulsfog

  Pulsfog v2

>> More information

 
global specialist 
in horticulture

Can we help you?
Contact us via:
+31(0)174-446100

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.